คำว่า ' ชดเชย ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า make up
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : recover; redeem
คำที่คล้ายกัน : ทดแทน, ชดใช้
ตัวอย่างประโยค : เขารับปากจะปลูกป่าเพื่อชดเชยขึ้นมาใหม่
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ