คำว่า ' ชดเชย ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า compensated
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : remunerated
คำที่คล้ายกัน : ตอบแทน
ตัวอย่างประโยค : บริษัทได้ลดพนักงานแล้ว 500 คน โดยให้รับเงินชดเชยตามอายุงาน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ