คำว่า ' ชดเชย ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า compensate
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : make reparations; reimburse; pay for; repay; remunerate
คำที่คล้ายกัน : ชดใช้, จ่ายคืน, ใช้คืน
ตัวอย่างประโยค : บริษัทประกันชีวิตจะต้องชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้เอาประกัน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ