คำว่า ' ชดเชย ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า make up
คำที่คล้ายกัน : ชดใช้, ทดแทน
ตัวอย่างประโยค : อาจารย์จะชดเชยชั่วโมงสอนให้นักเรียนในตอนเย็นของวันศุกร์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ