คำว่า ' ชดช้อย ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า gentle
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : affectedly graceful; soothing; fine
คำที่คล้ายกัน : อ่อนช้อย
ตัวอย่างประโยค : เธอมีท่าทางชดช้อยน่าเอ็นดู
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ