คำว่า ' ชดช้อย ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า gently
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : lovely; gracefully
คำที่คล้ายกัน : อ่อนช้อย
ตัวอย่างประโยค : ท่ารำของนางรำบนเวทีนั้นงามชดช้อยเหลือเกิน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ