คำว่า ' ชฎา ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า headdress
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : Thai theatrical crown
ความหมายภาษาไทย : เครื่องสวมศีรษะรูปคล้ายมงกุฎ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ