คำว่า ' ชงโค ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Bauhinia purpurea Linn.
คำที่คล้ายกัน : ต้นชงโค
หน่วยนับ : ต้น
ความหมายภาษาไทย : ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด Bauhima purpurea Linn. ในวงศ์ Leguminosae ดอกสีชมพูอมแดงหรือม่วงแดง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ