คำว่า ' ชง ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า brew
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : make (tea or coffee); infuse
ตัวอย่างประโยค : ทุกเช้าเลขานุการของเขาจะชงชามาให้
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ