คำว่า ' ชกต่อย ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า box
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : punch; pummel; strike; smash
คำที่คล้ายกัน : ต่อย, ชก
ตัวอย่างประโยค : คนงานในโรงงานนี้อันธพาลมาก มีเรื่องต้องชกต่อยกันทุกวัน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ