คำว่า ' แฉล้ม ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า lovely
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : attractive; beautiful; charming; graceful; pretty
คำตรงกันข้าม : น่าเกลียด, ขี้เหร่
ตัวอย่างประโยค : เธอเอียงคอถามเขาหน้าแฉล้ม
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ