คำว่า ' เฉื่อย ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า slow
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : inert; gently
ตัวอย่างประโยค : เครื่องบินทอดตัวให้ล้อแปะที่พื้นปลายทาง วิ่งพอดีด้วยแรงเฉื่อยที่เหลืออยู่
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ