คำว่า ' ฉู่ฉี่ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า a king of curry cooked with fried fish or pork served with a spicy sauce
ตัวอย่างประโยค : ฉู่ฉี่ปลาของร้านนี้อร่อยมาก
ความหมายภาษาไทย : ชื่อแกงอย่างหนึ่งคล้ายแกงคั่ว มีน้ำแกงข้น, ถ้าไม่มีน้ำแกงเรียกว่าฉู่ฉี่แห้ง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ