คำว่า ' ประมาท ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be careless
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be remiss; be negligent; be imprudent; be inattentive; be rash
คำที่คล้ายกัน : สะเพร่า, เลินเล่อ
คำตรงกันข้าม : ระมัดระวัง
ตัวอย่างประโยค : ในการทำงานหากเรามีความประมาทเราแตกสามัคคีกันเมื่อใด เราก็จะเป็นอันตรายย่อยยับลง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ