คำว่า ' ประมาท ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า slight
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : belittle; disparage; underrate; disdain; insult; underestimate
คำที่คล้ายกัน : ดูหมิ่น, หมิ่น
ตัวอย่างประโยค : ผมไม่มีเจตนาดูถูกหรือหมิ่นประมาทพวกพี่ๆ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ