คำว่า ' ประมง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า fishery
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : fishing
คำที่คล้ายกัน : ประโมง, การจับสัตว์น้ำ
ตัวอย่างประโยค : ผู้คนในหมู่บ้านดำรงชีวิตอยู่ด้วยการทำสวนผลไม้ ประมง และประกอบหัตถกรรมทอผ้าพื้นเมือง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ