คำว่า ' ประเทศอินเดีย ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Republic of India
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : India
คำที่คล้ายกัน : อินเดีย
หน่วยนับ : ประเทศ
ตัวอย่างประโยค : ประเทศอินเดียเป็นแหล่งกำเนิดของศาสนามากมาย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ