คำว่า ' ประทุมราค ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า ruby
คำที่คล้ายกัน : ปัทมราค, พลอยสีแดง, ทับทิม
หน่วยนับ : กะรัต
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ