คำว่า ' ประภาคาร ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า lighthouse
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : beacon
คำที่คล้ายกัน : กระโจมไฟ, เรือนตะเกียง
หน่วยนับ : หลัง
ตัวอย่างประโยค : แสงไฟประภาคารวูบวาบอยู่บนยอดเขา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ