คำว่า ' ปรุ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า perforate
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : make holes in; punch holes; be holed
คำที่คล้ายกัน : ทำให้เป็นรูๆ
ตัวอย่างประโยค : หน้าอกของผู้ตายปรุไปด้วยกระสุน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ