คำว่า ' ปลด ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า untie
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : unbind; undo; remove; unhitch
คำที่คล้ายกัน : แกะ, เอาออก, แก้, ถอด
ตัวอย่างประโยค : ชายหนุ่มปลดเป้สีเขียวคร่ำลงจากหลังอย่างอ่อนล้า
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ