คำว่า ' ปลดเกษียณ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า retire
คำที่คล้ายกัน : ปลดเกษียณอายุ
รากศัพท์ : (ปาก)
ตัวอย่างประโยค : ข้าราชการจะปลดเกษียณเมื่ออายุ 60 ปี
ความหมายภาษาไทย : ให้ออกจากราชการหรืองานเพราะเหตุสูงอายุ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ