คำว่า ' สายใยแก้วนำแสง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า fibre-optic
คำที่คล้ายกัน : ใยแก้วนำแสง
หน่วยนับ : สาย, เส้น
ตัวอย่างประโยค : สายใยแก้วนำแสงขององค์การโทรศัพท์เกิดปัญหา ทำให้การเชื่อมต่อเครือข่าย UniNet ของมหาวิทยาลัยหลายๆ แห่งใช้งานไม่ได้
ความหมายภาษาไทย : สื่อนำข้อมูลอย่างหนึ่งที่ทำจากพลาสติกหรือใยแก้วซึ่งใช้ส่งข้อมูลปริมาณมากๆ ด้วยความเร็วสูงมาก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ