คำว่า ' เศรษฐกิจนอกระบบ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า black economy
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : shadow economy
ตัวอย่างประโยค : บรรดานักเลือกตั้งเตรียมเชื่อมเศรษฐกิจนอกระบบของเจ้าพ่อตั้วเฮียมาเฟียอิทธิพล
ความหมายภาษาไทย : กิจกรรมทางเศรษฐกิจรูปแบบหนึ่งที่ไม่เปิดเผย เพราะผู้ดำเนินการต้องการเลี่ยงจ่ายภาษี
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ