คำว่า ' ปกปักรักษา ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า protect
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : defend; safeguard; shelter; take care of; shield; preserve; maintain
คำที่คล้ายกัน : ดูแลรักษา, คุ้มครอง, ปกป้อง, คุ้มกัน, ดูแล
คำตรงกันข้าม : ปล่อยปละละเลย, ทิ้งขว้าง
ตัวอย่างประโยค : เอาเครื่องรางนี้ไปมันจะปกปักรักษาเจ้าให้พ้นอันตราย
ความหมายภาษาไทย : ดูแลคุ้มครองให้ได้รับความปลอดภัย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ