คำว่า ' ปก ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า cover
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : overspread
คำที่คล้ายกัน : คลุม, แผ่, หุ้ม, ห่ม
ตัวอย่างประโยค : ปลาส่วนใหญ่มีเกล็ดปกคลุมทั่วทั้งตัวปลา
ความหมายภาษาไทย : แผ่ออกคลุมเบื้องบน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ