คำว่า ' ปกครอง ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า govern
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : rule; administer; administrate
คำที่คล้ายกัน : ดูแล, คุ้มครอง, บริหาร, ดำเนินงาน
ตัวอย่างประโยค : กษัตริย์ปกครองประชาชนโดยใช้ระบอบประชาธิปไตย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ