คำว่า ' ปกคลุม ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า cover
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : spread over; overspread; shroud; envelop
คำที่คล้ายกัน : คลุม, ห่อหุ้ม, หุ้ม, ห่ม
ตัวอย่างประโยค : ความมืดปกคลุมไปทั่วทั้งบริเวณสวน
ความหมายภาษาไทย : แผ่คลุมอยู่เบื้องบน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ