คำว่า ' ปกติ ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า usually
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : normally; commonly; regularly; ordinarily
คำที่คล้ายกัน : ปรกติ, ธรรมดา, สามัญ
คำตรงกันข้าม : ผิดปกติ
ตัวอย่างประโยค : ปกติพ่อไปทำงานโดยรถส่วนตัว
ความหมายภาษาไทย : เป็นไปตามที่เคย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ