คำว่า ' ปกป้อง ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า protect
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : guard; defend; safeguard; shelter; shield
คำที่คล้ายกัน : คุ้มกัน, คุ้มครอง, ป้องกัน, รักษา, ปกป้องรักษา, ระแวดระวัง
ตัวอย่างประโยค : แม่ทุกคนย่อมปกป้องลูกตัวเอง
ความหมายภาษาไทย : คุ้มครองป้องกันให้พ้นจากอันตรายหรือสิ่งรบกวน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ