คำว่า ' ปกปิด ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า conceal
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : hide; cover up
คำตรงกันข้าม : เปิดเผย
ตัวอย่างประโยค : เขาปกปิดความลับของเธอไว้มิดชิด
ความหมายภาษาไทย : ปิดไม่ให้รู้หรือไม่ให้เห็น, ปิดไว้เป็นความลับ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ