คำว่า ' ปกติวิสัย ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า normality
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : nature; common; regularity
คำที่คล้ายกัน : ธรรมดา, ปกติ, สามัญ
คำตรงกันข้าม : ผิดวิสัย
ตัวอย่างประโยค : การนันทนาการตลอดจนความสนุกสนานรื่นเริงต่างๆ เป็นสิ่งที่เป็นไปตามปกติวิสัยหรือทำอยู่เป็นประจำ
ความหมายภาษาไทย : ลักษณะที่เป็นไปตามที่เคย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ