คำว่า ' ปก ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า cover
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : book cover; jacket
คำที่คล้ายกัน : ใบปก, เปลือก, ปลอก
หน่วยนับ : ปก
ตัวอย่างประโยค : เด็กกำลังขีดเขียนลงบนปกหนังสือ
ความหมายภาษาไทย : กระดาษหรือผ้าหรือหนังเป็นต้นที่หุ้มอยู่ภายนอกสมุดหรือหนังสือ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ