คำว่า ' ยกตัวอย่างเช่น ' ( CONJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า e.g.
คำที่คล้ายกัน : ตัวอย่างเช่น, ได้แก่
ตัวอย่างประโยค : เวลาจะทำอะไรต้องคิดให้รอบคอบก่อน ยกตัวอย่างเช่น การลงทุนต่างๆ
ความหมายภาษาไทย : เป็นคำเชื่อมเพื่อยกสิ่งหนึ่งมาอ้างให้เห็นลักษณะส่วนรวมทั้งหมด
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ