คำว่า ' ประตู ' ( CLAS )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า goal
หน่วยนับ : ประตู
ตัวอย่างประโยค : นักฟุตบอลยิงลูกนำไป 2 ประตู
ความหมายภาษาไทย : ลักษณนามเรียกจำนวนครั้งที่เตะลูกบอลเข้าไปในประตู เช่น ได้ 2 ประตู เสีย 3 ประตู, เรียกช่องหรือโอกาสที่จะได้หรือเสียในการพนันบางชนิด เช่น ถูกประตูเดียว กิน 3 ประตู
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ