คำว่า ' ทางเดินเท้า ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า pedestal
คำที่คล้ายกัน : ทางเท้า
หน่วยนับ : ทาง
ตัวอย่างประโยค : ถนนแถวนี้มีของขายบนทางเดินเท้าเต็มไปหมดทำให้สัญจรไม่ค่อยสะดวก
ความหมายภาษาไทย : ส่วนหนึ่งของถนนที่ทำไว้ให้คนเดินอยู่ข้างหนึ่งของทางหรือทั้งสองข้างของทาง และส่วนที่อยู่ชิดขอบทาง ซึ่งใช้เป็นที่สำหรับคนเดิน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ