คำว่า ' โดยไม่จำกัด ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า unlimited
คำที่คล้ายกัน : โดยไม่กำหนด
ตัวอย่างประโยค : ลูกค้าสามารถเพิ่มวงเงินการใช้งานได้โดยไม่จำกัดตลอดเวลา
ความหมายภาษาไทย : อย่างไม่ได้กำหนดเอาไว้เฉพาะ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ