คำว่า ' ยกตัว ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า self-glorification
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : praise one's self; to swell with pride; exalt oneself and scorn others
คำที่คล้ายกัน : อวดตัว
คำตรงกันข้าม : ถ่อมตัว
ตัวอย่างประโยค : ท่านอัยการชอบยกตัวอยู่เสมอ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ