คำว่า ' ยกตนข่มท่าน ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า bluster
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : swagger; swank; brag
รากศัพท์ : (สำนวน)
ตัวอย่างประโยค : เขาชอบยกตนข่มท่านเสมอจนไม่มีใครคบแล้ว
ความหมายภาษาไทย : พูดทับถมผู้อื่นแสดงให้เห็นว่าตัวเหนือกว่า
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ