คำว่า ' ยกครู ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า perform the ceremony of showing respects to teachers
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : pay one's respect to one's teacher
ความหมายภาษาไทย : ทำพิธีบูชาครูเป็นประจำปี กล่าวคือนำขันล้างหน้า ผ้าขาว เงิน ไปบูชาครูเป็นการคำนับ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ