คำว่า ' ยกขึ้น ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า elevate
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : raise; hoist; heave; levitate; lift; pick up; hold up; uplift
คำที่คล้ายกัน : เลื่อนขึ้น
คำตรงกันข้าม : ลดลง,ปลด
ตัวอย่างประโยค : สถานภาพของชนชั้นกลางถูกยกขึ้นเพราะมีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้น
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ