คำว่า ' ยกกำลัง ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า mobilize
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : assemble; prepare; gather; raise an army
คำที่คล้ายกัน : รวมพล
ตัวอย่างประโยค : มีทหารพม่ายกกำลังมา 3 กองพลเพื่อโจมตีชนกลุ่มน้อย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ