คำว่า ' ยกกำลัง ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า square
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : multiply [a number] by itself; raise a number to the power of another number
ตัวอย่างประโยค : สองยกกำลังสองเป็นสี่
ความหมายภาษาไทย : การคูณเลข
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ