คำว่า ' ยกกระบัตร ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า a rank in the provincial Public prosecutors' Department
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : the supply service of an army; the procurement service
คำที่คล้ายกัน : ยุกกระบัตร
ความหมายภาษาไทย : ตำแหน่งข้าราชการครั้งโบราณสังกัดกระทรวงวัง มีหน้าที่ออกไปประจำอยู่ตามหัวเมืองเพื่อสอดส่องอรรถคดี, ตำแหน่งเจ้าพนักงานเกี่ยวกับอรรถคดี ตรงกับอัยการในบัดนี้, ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายธุรการของศาล ตรงกับจ่าศาลในบัดนี้, เจ้าหน้าที่ในการจัดหาเครื่องใช้ของทหาร
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ