คำว่า ' ยก 2 ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า folio
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : quarto; octavo
ความหมายภาษาไทย : เรียกตัวพิมพ์ที่เรียงเข้าหน้าแล้วหรือหนังสือที่ตีพิมพ์แล้ว แบ่งเป็น 4 หน้าบ้าง 8 หน้าบ้าง 16 หน้าบ้าง 32 หน้าบ้าง ว่า ยกหนึ่ง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ