คำว่า ' ยก 1 ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า contribute
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : devote; give; grant; bestow; confer; endow; donate
คำที่คล้ายกัน : มอบ, ให้
ตัวอย่างประโยค : บริษัทเอกชนยกที่ดินให้รัฐบาล
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ