คำว่า ' ยก 1 ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า forgive
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : excuse; abstain from; refrain from
คำที่คล้ายกัน : งดเว้น, เพิกถอน
ตัวอย่างประโยค : พ่อแม่ยกโทษให้ลูกเสมอ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ