คำว่า ' ยก 1 ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า cite
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : quote; refer; allude; illustrate; show an example
คำที่คล้ายกัน : แสดง, อ้าง
ตัวอย่างประโยค : ครูยกตัวอย่างประกอบคำอธิบาย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ