คำว่า ' ยก 1 ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า carry
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : hold; lift; raise; heave
คำที่คล้ายกัน : ขน, แบก
ตัวอย่างประโยค : พนักงานยกถาดอาหารเข้าไปในห้องเลี้ยงรับรอง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ