คำว่า ' ยก 1 ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า advance
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : march; march on; move the army to
คำที่คล้ายกัน : เคลื่อนไป, พากันไป
ตัวอย่างประโยค : ข้าศึกยกทัพมาประชิดประตูเมือง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ